V WIOSENNY BIEG KSIĘŻNICZEK

Regulamin

I. Organizator

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta
NIP: 521-32-18-582
ul. 3 Maja 1-3
62-500 Konin
tel. +48 508 112 543
adres e-mail: info@rettsyndrome.pl

II. Cel imprezy

 1. Popularyzacja wiedzy o zespole Retta
 2. Wsparcie badań nad programami lekowymi prowadzonymi przez Rett Syndrome Research Trust w ramach projektu Cure360
 3. Wsparcie pomocy dla uchodźców wojennych z terenów Ukrainy – osób z zespołem Retta i ich rodzin oraz innych osób z niepełnosprawnościami
 4. Popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia

III. Termin i miejsce

 1. Termin: 30.04.2023 r. od godz. 00:00 do godz. 24:00
 2. Miejsce: Dowolnie zlokalizowana wybrana przez uczestnika trasa biegowa lub aktywność fizyczna mierzona pokonanym dystansem

IV. Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej
 2. Każdy uczestnik startujący w wydarzeniu musi w dniu startu w dowolnym miejscu jednorazowo pokonać dystans co najmniej 1609,34 m (1 mila) w dowolny sposób za wyjątkiem wykorzystania pojazdów silnikowych.
 3. Pokonany dystans należy udokumentować poprzez przesłanie na adres princessrun@rettsyndrome.pl zdjęcia typu selfie z numerem startowym oraz zdjęcia lub printscreen z aplikacji treningowej, panelu urządzenia treningowego lub zegarka.
 4. W biegu może uczestniczyć każdy zawodnik niezależnie od wieku.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie w ramach zespołu prowadzonego przez osobę pełnoletnią
 6. Osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział w biegu wyłącznie w zespole z osobą wspierającą.
 7. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do końca następnego dnia po ukończeniu biegu.

V. Opłaty

Opłata startowa za uczestnictwo w V Wiosennym Biegu Księżniczek wynosi:

 • 35 zł (w cenie wliczony jest dyplom uczestnictwa w biegu przesyłany uczestnikowi w wersji elektronicznej na wskazany adres email)
 • 55 zł (w cenie wliczony jest dyplom uczestnictwa w biegu przesyłany uczestnikowi w wersji drukowanej oraz pamiątkowy medal Wiosennego Biegu Księżniczek)
 • 65 zł (w cenie wliczony jest komin wielofunkcyjny z nadrukiem logo biegu oraz pamiątkowy medal Wiosennego Biegu Księżniczek)
 • 95 zł (w cenie wliczona jest koszulka biegowa z nadrukiem logo biegu oraz pamiątkowy medal Wiosennego Biegu Księżniczek)

VI. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach
 2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu lub klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.