KILKA SŁÓW O

Wiosennym Biegu Księżniczek

Wiosenny Bieg Księżniczek to organizowany od ośmiu lat przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta w ramach promowania wiedzy o zespole Retta wirtualny bieg, w którym może wziąć udział każdy bez względu na wiek i stopień swojej sprawności fizycznej.

Inicjatywa ta była inspirowana Biegiem Księżniczek organizowanym w ramach szerzenia świadomości o zespole Retta w Disneylandzie w Kalifornii. W ramach tego wydarzenia uczestnicy w przebraniach księżniczek lub książęcym anturażu biegli odcinek jednej mili, nazwanej milą rettową (Rettmile). Uczestnictwo w tym biegu miało za zadanie promować wiedzę o zespole Retta, codzienności osób nim dotkniętych i okazanie solidarności z nimi.

Pierwsza polska edycja dobyła się w Poznaniu i miała charakter lokalny, kolejne wraz z przyjęciem ogólnopolskiego charakteru przedsięwzięcia przyjęły formę biegu wirtualnego opartego o opcję rywalizacji oferowaną przez aplikację Endomondo. W kolejnych latach rozszerzono również formułę uczestnictwa rozszerzając ją na inne dyscypliny sportowe, związane z pokonywaniem odległości. Pojawili się zatem rowerzyści, narciarze, jeźdźcy konni, rolkarze, a także chodziarze czy osoby trenujące na bieżni czy orbitreku. Zasadniczym celem biegu jest pokonanie łącznie przez wszystkich uczestników biegu jak największej ilości kilometrów aby w ten sposób pokazać wsparcie dla osób z zespołem Retta i dotrzeć z informacją o chorobie do jak największego kręgu osób.

Corocznie w Wiosennym Biegu Księżniczek uczestniczy około dwustu osób nie tylko na terenie Polski ale też poza granicami kraju i na innych kontynentach.

W tym roku uczestnicząc w Biegu i kupując pakiet startowy dokładasz swoją cegiełkę do wsparcia badań nad terapiami genowymi, których celem jest wyleczenie zespołu Retta.